Ammoniakk og utslippsfri motor?

20230621_01_64-1
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

Nå snakker alle om at den utslippsfrie motoren som går på hydrogenrik ammoniakk skal redde verden. Som vanlig er sannheten bare delvis sann.

Av Stein Bekkevold

For at et drivstoff skal være uten påvirkning på karbonsyklusen, og ikke øke innholdet av CO2 i atmosfæren, må det lages uten bruk av fossilt karbon.

Å løfte frem ammoniakk NH3 slik Toyota nå gjør er selvsagt spennende, men her er litt kaldt vann over hodet: Stoffet oppfattes av den norske forskningsinstitusjonen SINTEF som et lovende nullutslippsdrivstoff som kan brukes i tillegg til hydrogen og batterier, spesielt for skip som skal trafikkere store avstander eller bare rommer utilstrekkelig mengde dieseldrivstoff.

Ammoniakk er lovende fordi det kan lagres flytende ved moderat trykk og temperatur – og bare trenger halvparten av lagringsvolumet til flytende hydrogen med samme energimengde. Poenget ved ammoniakk er innholdet av det energirike og svært brennbare urstoffet hydrogen H.

SINTEF

Helt annet bilde

SINTEF kan mye om stoffet fordi de forsker på ammoniakk langs hele verdikjeden, fra produksjon helt til bruk i skip, og kan derfor hjelpe privat og offentlig sektor med teknologiutvikling og markedsanalyser. De sier at for at ammoniakk virkelig kan regnes som et nullutslippsdrivstoff må det produseres enten med fornybar elektrisitet («grønn ammoniakk»), eller med karbonfangst og -lagring («blå ammoniakk»). Og da er jo det kjappe og strålende bildet av den revolusjonerende forbrenningsmotoren uten utslipp, et helt annet.

Handelsflåten

SINTEF jobber nå med nye løsninger for produksjon og bruk av ammoniakk som drivstoff, og undersøker miljøpåvirkningen av ammoniakkutslipp til atmosfæren og til marint miljø.

Testing av brenselceller, membraner og ulike komponenter i NH3-holdige atmosfærer gjøres i en egen testlab i Oslo. Katalysatorer for syntese og cracking av ammoniakk studerer de ved senteret i Trondheim. Så det er på bakgrunn av Norges omfattende erfaring med handelsflåte verden over at denne kunnskapen er tilgjengelig her i landet.

Lurer litt på om Toyota har snakket med dem …

Bildet lånte vi fra Toyota, men denne går ikke på ammoniakk fordi det krever en annen oppbygging av forbrenningsmotoren. Ammoniakk som tilnærmet utslippsfritt drivstoff er et fremtidshåp, og mye av kunnskapen har vi her i landet, i SINTEF.

Les også: H2 og snill diesel fra kull?

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com