Om Frank Williksen

Som journalist har jeg hatt bil, motor og trafikk som spesialfelt helt siden 1966. Jeg har blant annet skrevet om bil og motor i Morgenposten, Alle Menn, Moderne Transport, NÅ og Vi Menn. Siden 1990 har jeg vært ansvarlig redaktør av Nytt om Bil, en bilavis som kommer ut flere steder i landet.

I tillegg har jeg eget firma som driver med utgivelse av fagtidsskrifter, redaksjonelle/publisistiske tjenester og PR- og informasjonsbistand.

Jeg har et bredt kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt, og er alltid til stede på minst én stor bilutstilling hvert år – i Paris eller Frankfurt.


Kontakt meg på:
Epost: Frank Williksen
Mobil: 92 26 10 64
Besøk også:
williksen.no
vinskap.no
nyttombil.no
infoco.no