Filter til bilen – dette bør du vite

Used oil purification filters on the dirty surface of the barrel with a shallow depth of field
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

Bildet over: Det er mange filtre i en bil. For at disse skal fungere optimalt er det viktig at de skiftes til rett tid. (ill.foto: iStock)

Bilfiltrenes oppgave er å fange opp fremmedlegemer og forurensninger i de forskjellige systemene i bilen. Disse kan komme utenfra eller innenfra. Filtrene forhindrer at avslitt materie fra bevegelige deler, som pumper og kompressorer, trenger inn i bilens systemer. Det finnes også egne filtre som holder væsker og gasser ute.

Her får du vite litt om valg av filter, montering, feilsøking og holdbarhet.

Filterets utforming

Felles for nesten alle, er at de består av en filterdel og en holder. Filterelementene kan være laget av flettet papir, filt eller syntetiske fiber. Den porøse strukturen sørger for at luft og væsker slippes gjennom, mens alt som er større enn porene stoppes. Enkelte filtre har et metallgitter som beskytter dem mot deformering.

Hver filtertype har sine karakteristiske egenskaper. Luftfilter kan ha en type viftehjul som renser sterkt forurenset luft før den kommer inn i filteret. Oljefilter har trykkavlastning- og returventiler som sørger for at motoren får tilstrekkelig olje med riktig trykk. Kupefiltre med aktivt kull absorberer gasser og hindrer muggdannelse, noe som sørger for en friskere og sunnere luft i bilen. Noen drivstoffiltre har et eget kammer som samler opp utskilt vann, mens  andre filtre, som brukes i klimaanlegget, består av et spesielt materiale som absorberer fukt.

Tips til vedlikehold:

  • Velg alltid produkter som passer til bilens spesifikasjoner. Deler som ikke er kompatible er ikke like effektive, og dette kan føre til betydelig kortere levetid.
  • Det er viktig å bruke væsker av god kvalitet til bilen din. Filtrene blokkeres raskere om en bruker drivstoff av dårlig kvalitet, da dette inneholder urenheter. Dette gjelder også om du bruker feil oljetilsetning.
  • Motoren og girkassen bør ikke bli overopphetet, da høye temperaturer bryter ned oljen og fører til mer sot og oppsamling av urenheter i systemet.
  • Det anbefales alltid å skifte tilsvarende væsker når du bytter olje-, drivstoff- eller hydrauliske filtre. Gamle væsker har forurensninger, og vil føre til at det nye filteret blir raskere ødelagt. Du bør også skylle gjennom systemet med et egnet rensemiddel.

 

Tegn på feil

Defekte komponenter kan være grunnen til at systemene filtrene sitter i har redusert ytelse. Sviktende eller tilstoppede luft- og drivstoffilter kan f.eks. begrense motorens luftstrøm og hindre den rette blandingen av luft og drivstoff. Dette kan gi negative konsekvenser som redusert motorkraft og akselerasjon, økt forbruk av drivstoff eller dårligere dynamikk i bilen. Et annet symptom er at det er vanskelig å starte bilen eller feiltenning.

Merker du at det samles støv på dashbordet, at det dugger mye på rutene eller at klimaanlegget og varmeapparatet ikke fungerer like godt lenger, må du sjekke kupefilteret. Dette er nemlig tegn på at luften ikke kan strømme uhindret gjennom filteret. Et tett kupefilter kan også gi vond og muggen lukt i bilen.

Oljefilteret har en bypass-ventil som sørger for at oljen fortsetter å strømme til motoren, selv om filteret er ødelagt eller svært forurenset. Du har derfor ingen tydelige tegn på at oljefilteret er defekt. Det som du derimot kan se, er om det lekker olje på det stedet hvor delen er montert.

Årsaker til feil

Dårlig kvalitet på bilvæsker som olje og drivstoff, eller avslitt materie fra komponentene med bevegelige deler, fører til sterk tilsmussing og tette filtre. En av grunnene til at luftfilteret svikter, kan være at det lekker olje fra veivhusets ventilasjon som trenger inn i luftfilteret. Brister og forvrengninger i komponenten kan ha oppstått ved montering dersom det ble brukt for mye kraft.

Slik skifter du kupefilteret i bilen din:

Merk at fremgangsmåten for utskiftning kan variere avhengig av bilmodell og merke. Les i bilens håndbok for å se hvor filteret er plassert i din bil.

  1. Løs festene og fjern dekselet.
  2. Lirk filteret forsiktig ut.
  3. Ta det nye filteret og før det inn.
  4. Sett tilbake dekselet og stram festene godt.

 

Informasjonskilden:
https://www.autodoc.co.no/reservedeler/filter

Les også: Lavere CO2 med Al som byggemateriale

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com