Fri parkering ved sykehus!!!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

Sykehusparkering

Av alle tåpelige beslutninger som måtte ha blitt tatt innenfor helsevesenet, så må vel det å overlate parkeringsansvaret ved sykehus og andre institusjoner til private aktører være det hittil tåpeligste?

I noen av livets mest sårbare situasjoner, og mest krevende øyeblikk, skal altså pasienter og pårørende for det første blø med ublu parkeringsavgifter – og deretter sitte på nåler for om de blir møtt av den forhatte gule gebyr-strimmelen når de omsider kommer ut. Kanskje timer senere enn planlagt, på grunn av uforutsett lang venting utover avtalt time (noe som ikke så sjelden skjer).

Det gjør ikke saken bedre at private parkeringsselskapers kontrollører ofte oppviser en påfallende nidkjærhet i tjenesten – og en like påfallende mangel på forståelse og fleksibilitet i situasjoner der den annen part gjerne trenger dette mest.

Jeg kjenner ikke kontraktsdetaljer omkring parkeringsavtaler mellom sykehus og for eksempel Euro Park, Q-Park eller andre, men regner jo med at sykehusstyrene må ha en eller annen form for økonomisk motivasjon for inngåelsen. Uansett mener jeg dette er fullstendig feil finansieringskilde for offentlige helsetjenester – og går alle pengene til parkeringsselskapene gjør jo ikke akkurat det saken bedre!

Parkering for pasienter og pårørende ved sykehus og tilsvarende/lignende institusjoner bør som prinsipp være gratis. La folk slippe å plages med dette, når man kanskje er hardt nok plaget allerede.

Det finnes i dag løsninger som effektivt ville hindre ”gratisparkering” for uvedkommende, dersom det er frykten for dette som har vært – og er – motiveringen for avgiftsparkering ved slike institusjoner.

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com