Galskap å bygge en Oslofjord-tunnel til!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

Etter den siste store lastebilbrannen i Oslofjord-tunnelen, som sørget for stengning i flere uker, var jeg på det nærmeste sikker på at politikerne omsider ville ta til det vettet de ikke fant da den første Oslofjord-tunnelen ble besluttet – og nå vedta en hundre ganger bedre og sikrere broløsning.

Dessverre ser det ut til, foreløpig, at min optimisme her har vært helt bortkastet. Igjen argumenteres det (fra bevilgende hold) stadig sterkere for å bygge nok et tunnelløp. Med kortere og lengre stengning rundt 300 ganger i året i dagens tunnel, er det for meg nesten ufattelig at man en gang tenker tanken på et parallelt (og like dypt og farlig) tunnelløp til.

Jeg synes det er sterke grunner til å ha den ettertanke at det kun er flaks som har gjort at det ikke har gått liv flere ganger i tunnelen!

Vegvesenet har klart og tydelig flagget bro som desidert beste valg, og så kan man selvsagt undre seg over hva pokker politikerne skal med en meget kompetent fagetat – når man likevel ikke gidder å lytte til den!

Sannheten er nok den at årsaken til denne voldsomme forkjærligheten for tunnel er å finne i en av de mest usjarmerende norske egenskaper som finnes: Penger veier alltid tyngre enn mennesker. Og en bro vil bli atskillig dyrere enn ett tunnelløp til…

Det er jo vanskelig å tolke det annerledes, når man vet hvor farlig dagens Oslofjordtunnel er, etter å ha samlet (dårlige) erfaringer i så lang tid som tilfellet er.

Jeg har sett en fagperson ytre noe i retning av at med ett løp til, så vil fremkommeligheten bli nærmere hundre prosent: Ved uhell og ulykker i et løp, kan trafikk i begge retninger sluses til det andre løpet. Vel og bra, men antallet hendelser vil garantert ikke bli mindre enn nå, og hva har man da vunnet? Det koster vel også samfunnet mye med all verdens bergingsaksjoner, brannslukking og rydding etter uhell? Hva vil det koste å etablere og bemanne egne tunnelbergingsstasjoner?

Jeg legger også merke til at det er fremkommeligheten som trekkes frem som et hovedpoeng. Selv ville jeg kanskje heller ha vektlagt den bedringen av sikkerheten som en bro udiskutabelt vil gi, noe som – i alle fall hos meg – har en ganske annen prioritet enn fremkommeligheten!

En bro eliminerer alle krevende utforkjøringer og tilsvarende stigninger, og fjerner dermed den viktigste årsaken til de aller fleste uhellene i tunnelen.

Tenk om igjen, Solvik-Olsen og andre beslutningstakere: Det er ingen skam å snu, når gevinsten er så stor som i dette tilfellet!

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com