Jovisst stoler vi på elektronikken!

Nordmenn stoler på elektronikk
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

De fleste har en viss porsjon skepsis til alt som er nytt, men den barrieren har elektroniske hjelpemidler i bil nå brutt. I alle fall tyder en fersk undersøkelse på dette.

Den viser at sju av ti mener systemer som automatisk nødbrems, blindsonevarsling og annen elektronikk bidrar til å redusere antall ulykker i trafikken. Den positive utviklingen av ulykkesstatistikken tyder helt klart på det samme. Reduksjonen i antall drepte og hardt skadde har sammenheng med mange ting, men det er ingen tvil om at stadig flere og stadig mer effektive førerassistansesystemer i nye biler bidrar sterkt til den gode utviklingen.

Spørreundersøkelsen, som InFact gjennomførte på vegne av Continental, viser at nordmenn stort sett har tillit til assistansesystemene, og med god grunn.

Av alle spurte svarte altså 70 prosent ja på spørsmålet om systemer som automatisk nødbrems og blindsonevarsling reduserer antall ulykker på norske veier.

Sterkest er troen i aldersgruppen 30 – 44 år. Her svarte hele 83 prosent ja. Mest skeptiske er de «godt voksne», men selv for de spurte over 65 år svarte 56 prosent at de tror systemene er med på å redusere antall ulykker.

– De eldste bilførerne har nok et litt annet forhold til ny teknologi enn de yngre, og de er vant til å klare seg uten disse hjelpemidlene. Noen varslinger kan nok være ukjente til å begynne med, men det er viktig å sette seg inn i hvordan de ulike systemene fungerer. Da vil man få best mulig nytte av dem, sier produktsjef i Continental i Norge, Knut Knudsen.

Han legger til at Continental i årene som kommer vil fortsette å utvikle flere nye systemer som skal gjøre bilturen vesentlig tryggere. Målet er etter hvert at bilene skal kunne kjøre av seg selv – og på den måten unngå ulykker i mye større grad enn det mennesker klarer.

– Det er ingen tvil om at selvkjørende biler vil være tryggere enn menneskelige sjåfører når de kommer på markedet. Det er et stykke frem i tid, men vi ser for oss at bilen skal kunne kjøre helt av seg selv på motorveier i 2025, avslutter Knudsen.

 

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com