Metanol = Gift på tanken?

P90375184_highRes_munich-ger-6th-novem
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

Før brukte vi blybensin for å slippe banking. Altså ukontrollert forbrenning, detonasjon. Giftig og korrosiv metanol gjør samme nytten. Og MTBE …

Bildet øverst: En lynkjapp BMW M2 på metanol? Ja da, stoffet er ingen stor nyhet for racingekspertene i München … (Foto: BMW)

Av Stein Bekkevold

Miljøkrav gjorde jo – på tidlig 1970-tall – at vi måtte få katalysator for å rense avgassene. Dette husker mange. Men: I bilers katalysator – som med etterbrenning (oksidering) av karbonmonoksid (kullos) lager karbondioksid, og brenner restdrivstoff; i denne renseboksen er bly- og svovel/fosfor katalysatorgift.

Mikrohinnen av edelmetaller som platina, palladium og rhodium ødelegges av blyet. Enda en god grunn til å fjerne bly, var at det er gift for alt levende. Og enda en fordel med katalysatorene var MYE renere bensin, og diesel med redusert mengde svovel og fosfor. Som altså ødelegger katalysen.

Metanol

Nå kan du få en type annen gift i bilen, metanol. Stoffet er ganske enkelt (CH3OH) og gir nyttig ekstra oksygen til forbrenningen – og gjør denne bedre. Du slipper den fæle bankingen når flammefronten over stempelet passerer 28 m/sekund. Men det er oksygenet som gjør stoffet reaktivt, giftig.

Metanol er en sprit. Sprit som dreper deg i ørsmå doser om den drikkes. Først blir du kvalm, så blir du full, og så blir du blind. Og så er det slutt. Og dette har du i bensinen? Kanskje ikke. Kanskje du har en annen småskummel oksygenbærer som heter MTBE. Med tyngre kjemisk formel (CH3)3COCH3. Du ser at det er mye oksygen (O) og hydrogen (H) der …

Over hele kloden står drivstoffselskap klare til å forsyne oss med det vi vil ha på tanken; her er Shells gigantanlegg i Rhinland. (Foto: Shell Co)

Ikke rart du blir dårlig…

Metanol – for å ta denne først – er en fargeløs, lettantennelig og svært giftig væske. Den kalles også metylalkohol eller tresprit. Det siste var fordi den før ble tørrdestillert fra flis. Og metanol er vår enkleste alkohol. Den skiller seg fra den drikkbare halvbroren etanol C2H5OH– stoffet russen kalte seto-håfem-ohoi.

Metanol kan blandes med vann i og lukter sprit. Men: Når stoffet oksideres, i kroppen, får vi først formaldehyd, så maursyre, så karbondioksid og vann. Ikke rart du blir dårlig …

Øyet skades først

Metanol finnes i planteoljer som ester.  Nå lages stoffet syntetisk, på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Stoffet er et effektivt løsemiddel – som angriper drivstoffsystemet, om dette ikke er laget for å tåle sånt – og brukes i kjemisk og annen industri. Og så liker altså forbrennings-motorer spriten, selv om den tærer og korroderer.

Spriten brukes ellers stort sett til metyl-forbindelser, organiske fargestoffer og formaldehyd. Ikke drikk: Stoffet forbrenner ufullstendig i kroppen, det danner livsfarlig acidose: Blodetsevne til å oppta oksygen synker og øyets netthinne, som er følsom for oksygenmangel, skades først. Dessverre.

Det kan bare være et tidsspørsmål før du – på biltur i Storbritannia – kan svinge innom en BP-stasjon og fylle tanken med metanol super – og putre lykkelig videre med 140 oktan på tanken – om systemet tåler stoffet …. (Foto: BP Corp)

MTBE

Et annet stoff som øker evnen til å motstå banking er MTBE, eller metyl-tertiær-butyl-eter. Heller ikke dette er det lurt å smake på. MTBE er en fargeløs væske, og heter 2-metyl-2-metoksypropan. Stoffet øker oktantallet i bensin – bankefastheten – og fikk stor betydning da blyet forsvant.

Før dette testet fabrikkene en bråte oksygenbærere, der vanlig sprit (etanol) og altså metanol ble forsøkt i tillegg til snåle aromatiske* hydrokarboner. Raskt så de at MTBE ville være best, fordi stoffet ikke er direkte drepende og heller ikke angriper drivstoffsystemet – slik metanol jo gjør.

MTBE lages av isobuten og metanol, og er blandbar med alle vanlige organiske løsemidlerog alle hydrokarboner.

Det var altså nye miljøkrav som førte til at blyet ble tatt vekk, i svært mange land er blybensin nå forbudt. Blyet var først en «velsignelse», særlig i USA der stoffet først ble laget. Det ble funnet opp av han som også laget kjølemidlet freon. Freon ødelegger ozonlaget som beskytter mot skadelig UV-stråling fra solen, mens bly er nervegift. Forskning kan føre til så mye …

Antibanking

Det som skjer når motoren banker er som sagt ukontrollert forbrenning. Drivstoff/luftblandingen detonerer snarere enn å brenne jevnt, og bankingen skader stempler, veivstaker, veivaksel og lagre.

Strenge krav stilles til antibankestoffer i Europa. De må være lett løselige i drivstoffet, fordampe samtidig med det, de må være lagringsstabile, uløselige i vann, ikke påvirke andre tilsetningsstoffer og dessuten være minst mulig giftige. Ikke småtteri, dette heller.

*Aromatiske hydrokarboner er egne stoffer i organisk kjemi med minst en aromatisk – velluktende – atomring. Godt kjent er benzen med seks karbonatomer i sirkel. Dette er vårt enkleste aromat.

 Les også: Miljødrivstoff – finnes det?

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com