N2 i hjulene. Hæ? Nitrogen?

ReifendruckPruefen
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

Av og til hører vi at det skulle være så bra å fylle hjulene med nitrogen snarere enn luft. Er det tilfelle? Her er noen viktige fakta.

Bildet øverst: Det aller viktigste ved stell av dekk – uansett hva du har fylt dem med – er å ha riktig trykk, og det sjekker du selv, på bensinstasjonen. (Foto: Continental)

Av Stein Bekkevold

Er det bedre å ha *nitrogen N2 enn luft i bildekkene? Nesten alle fly har det, og på enkelte stasjoner kan du visstnok få dette i dekkene. Å vite om forskjellen mellom de to er lurt; N2lekker ikke ut like raskt som luft – på grunn av større molekylstørrelse, og kan da holde korrekt dekktrykk i lengre tid.

Men: Dekk taper trykk enten de er fylt med luft eller nitrogen. Når de først mister mye, lekker det i ventil eller hull, eller der dekket ligger an mot felgen. Da lekker selvsagt luft OG nitrogen i omtrent samme takt. Logisk?

Myte 1

Nitrogen påvirkes ikke av temperaturendringer, og holder derfor riktig dekktrykk uavhengig av klima.

Fakta: Ja visst. Dekk med 100% N2 holder trykket lengre enn luft-fylte dekk i varierende temperaturer. Derfor er det N2 i hjulene på fly, der temperaturen endrer seg dramatisk mellom start og landing; det er fort vekk minus femti grader på marsjhøyde.

Men: Siden også nitrogen påvirkes av trykkendringer under kjøring, er N2 ingen stor fordel for bileiere som passer godt på dekktrykket. Gjør egentlig noen det? Gjør DU?

Myte 2

Nitrogen gjør dekkene vedlikeholdsfrie – du trenger ikke sjekke trykket. Fakta: Nei. Også dekk med nitrogen krever regelmessig trykk-kontroll for å oppdage langsomme lekkasjer (utsiving).

Det er dessuten klokt å granske også slike dekk for kutt, rifter, buler og slitasje på slitebanen.

Moderne bensinstasjoner har proffe luftfyllingsanlegg der du får tørket normalluft med 78 % N2 og det holder lenge og vel. Men sjekk gjerne lufttrykket månedlig! (Foto: Shell)

Er testet

I USA har selskap som selger N2 lenge hevdet at landets flere hundre millioner bileiere bør ha nitrogen i hjulene; selvsagt for å selge mer. For å balansere dette ble det kjørt tester i regi av Consumer Report (CR), og ved National Highway Traffic Safety Adm. (NHTSA).

Det viste seg raskt at fordelene med nitrogen er teoretiske snarere enn praktiske. For det første inneholder jo tørr luft allerede 78 prosent nitrogen (!), 21 prosent oksygen pluss litt rusk og edelgasser – og nesten alltid litt vanndamp.

N2 for dekk er en bearbeidet gass, men de som vil bruke den, må se til at forhandleren fjerner all gammel luft i hjulet. Dette for å sikre at dekket bare får rent nitrogen. Og du må heretter bare fylle dekkene med N2.

– De fleste holdbare argumentene for nitrogen handler om dekktrykk, sier CR´s prosjektleder. Men holder dekk trykket bedre med N2 enn med luft? Nei da!

Myten

er også at fravær av oksygen og fuktighet i et dekk med rent nitrogen vil redusere kjemisk forringelse av dekkets gummiforing – og begrense korrosjon på felgen. Fakta: Moderne luftfyllesystem har fuktutskillere som fjerner vanndamp. Dette beskytter dekk og felg – og dekkmonterings- og installasjonsverktøyene. Sammenlignet med antall biler i trafikk og antall solgte dekk årlig, er noen få dekk- og hjulskader på grunn av fukt ikke nok til å skape alvorlig bekymring.

Consumer Report kjørte en 12 måneders studie med 31 dekkmodeller. Dekk og felger ble kjørt godt inn – og så kjørt i langtest. Og: De fylte andre dekk med luft og noen med nitrogen. De ble fylt til riktig trykk ved romtemperatur. Så sto begge hjul utendørs i ett år, og så sjekket CR trykket ved romtemperatur. Begge hjul hadde mistet gasstrykk, men forskjellen var minimal. Så nitrogen reduserer trykktapet, men forskjellen var ubetydelig.

Oksid

Myndighetenes eksperter sier at N2 i teorien demper nedbrytning av dekkets gummi-innside (den lufttette butylhinnen) ved å begrense oksidasjon. Oksidasjon skjer når gummien møter oksygen, dette kan gjøre den sprø. Dette er ikke egentlig viktig for de fleste bileiere, fordi de skifter dekk lenge før skaden er blitt alvorlig.

De som kan dette, sier at levetiden mest avhenger av slitasje og alder. Dekk er laget for å fylles med luft, og nedbrytning er derfor ikke et problem for hjul som brukes og stelles på riktig måte.  Ja, det var det, da …

Rapporten fra NHTSA sa også at nitrogen hadde liten eller ingen effekt på rullemotstanden. Denne påvirker drivstofføkonomien, og dette er jevnlig sjekket også i CRs dekktesting. Bekymringen var at et (lekket) dekk med lavt trykk ville få økt rullemotstand, og påvirke bilens drivstofføkonomi.

Nitrogen kan teoretisk avhjelpe dette, fordi gassen lekker litt langsommere ut. Men: Med begge gasser og korrekt trykk vil jo dekkets rullemotstand være akkurat den samme! Så sjekk trykket en gang i måneden, når dekkene er kjølige om morgenen, og fyll vanlig luft etter behov. Det er en grei regel for å passe på sikkerhet og forbruk.

Om du altså gidder …

Stell hjulene!

I det hele tatt er jevnlig vedlikehold avgjørende for lang dekklevetid.

– Riktig dekktrykk er målet, sier Woody Rogers, direktør hos Tire Rack, en landsomfattende dekkjede i USA.

– Luft fungerer fint og er i hovedsak gratis. Det er tyngre argument for N2 der du må ha høyt dekktrykk, som i tunge kommersielle lastebiler, dumpere, militære kjøretøy og militære og sivile fly. Men etter vår erfaring med personbiler og de gjennomførte testene, ville forbrukerne være bedre tjent med – og spare penger på – å bruke vanlig luft i dekkene – og sjekke dem månedlig.

Den store dekkfabrikanten Continental sier akkurat det samme på sin nettside. Sånn er det med den saken.

Og det er da rene ord for pengene?

*Nitrogen N2 er et livsnødvendig grunnstoff, en viktig del i proteiner, nukleinsyrer, enzymer, vitaminer og hormoner. Det inngår i et kretsløp mellom den uorganiske og organiske/biologiske naturen. Plantene får N2 fra uorganiske forbindelser, og bygger det inn i planteproteiner (nitrogenassimilasjon). Når planter råtner, blir noe returnert som uorganiske forbindelser og blir tilgjengelig for andre planter. Lokalt kan nitrogenbalansen forskyves, ofte ved intensiv dyrking av planter, eller ved å bruke for mye kunstgjødsel.

Les også: Strøm er mystisk!

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com