2017: Færrest trafikk-drepte på 70 år

Teenager learning to drive with his driving instructor
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

Positiv nyhet å starte det nye året med: 2017 ga færrest omkomne i trafikken (107) på 70 år. Ikke siden 1947 har færre blitt drept på norske gater og veier. I den samme perioden er bilparken og trafikken mangedoblet.

Norge er blant de beste i verden på trafikksikkerhet, og utviklingen har vært positiv over lang tid. Bare siden 2013 er antallet trafikk-drepte nesten halvert – fra 187 til siste års 107:

2013 – 187

2014 – 147

2015 – 117

2016 – 135

2017 – 107

Mange årsaker

Det er mange gode grunner til den fine utviklingen.

Stadig bedre veier er en av dem, og det er ingen tvil om at den økende utbyggingen av firefelts veier med midtdeler har vært en svært viktig bidragsyter. Det samme gjelder monteringen av midtdeler på utsatte strekninger med tofelts vei.

Bilen hjelper til

Jeg tror den kanskje viktigste årsaken av alle er den teknologiske utviklingen av bilene, med stadig mer avanserte førerassistansesystemer som konkret forhindrer ulykker. Det er selvsagt umulig å få tall på hva dette i praksis har betydd, men bare for egen del kan jeg fortelle at jeg ved et par anledninger er blitt reddet fra utforkjøring av stabilitetssystem – og at bilens automatiske nødbremssystem bidro til å avverge en kollisjon på Autobahn i Sør-Tyskland da en bil plutselig skar inn foran meg fra filen ved siden av.

Jeg tipper at svært mange har hatt lignende opplevelser!

Opplæringen!

Bildet: Bedre og riktigere opplæring har uten tvil vært et viktig bidrag til økt trafikksikkerhet og færre omkomne i trafikken.

Jeg føler likevel at en faktor som får alt for lite oppmerksomhet er trafikkopplæringen ved kjøreskolene. Det siste tiåret har denne opplæringen fått en kvalitet som aldri før, og alt tyder på at trafikklærerne nå også klarer å nå frem med å utvikle riktige holdninger hos unge bilførere.

Mengdetrening med foresatte har også vært viktig.

Siste års ulykkesstatistikk bekrefter dette: 2017 hadde en markant overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne er menn over 45 år.

Unge i aldersgruppen 16 – 24 år utgjør en svært liten andel i sammenligning, og det er ikke mange år siden det var helt omvendt.

Dette gir håp!

UP

Et viktig bidrag til trafikksikkerhet – som kanskje ikke alltid verdsettes etter fortjeneste – er UPs innsats. Etaten nedlegger et stort arbeid i trafikksikkerhetens tjeneste hvert eneste år, og det sier jo litt at mer enn 9 av 10 fartsovertredelser er det UP som kan signere!

Deg og meg

Til slutt en fullstendig subjektiv betraktning: Jeg har et bestemt inntrykk av at det kjøres mindre og mindre aggressivt på norske veier. Jeg har som sagt ikke noe tallmessig belegg for dette, men opplevelsen er entydig etter mange langturer også i 2017, for eksempel fra Drammen til Trøndelag og over fjellet til Vestlandet.

Det er ikke like mye sjansekjøring som før, det er færre forbikjøringer og færre verstinger å se; du vet, de som kjører forbi uansett hvordan det ser ut forover…

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com