Må det stinke?

Norge er et langstrakt land, og offentlige kommunikasjonsmidler er ofte såpass utilstrekkelige at bilen er en viktig turpartner for svært mange nordmenn – også på lange strekninger. Underveis krever av og til naturen sin rett, og da er smertelig ofte gode råd dyre langs norske veier! Jeg fikk nylig, under en Trøndelags-tur, gjenoppfrisket hvor utfordrende […]

Tryggere trafikk!

Ikke siden 1940 har færre omkommet i trafikken på norske veier enn i første halvår i år. En fantastisk positiv utvikling, som viser at det virkelig nytter, når alle går inn for saken! Tenk litt over dette: I 1940 hadde antall registrerte kjøretøy i Norge så vidt passert 100 000. Nå finnes det over 2,5 […]