Elbil og batterier: Enorme utfordringer i vente

1920px-Elektroauto_CCS_HPC
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

I takt med at mange i verden går over til elbil, må innsamling og gjenbruk av batterier kraftig forbedres. Det finnes ikke nok råvarer til nye. Utfordringene står i kø.

Bildet øverst: Elbilene som skulle bli klimaets redning er kanskje ikke så fantastiske likevel, for nå samles tunge mørke skyer over bransjen. (Foto: PSA)

Av Stein Bekkevold

Verden har ikke nok råvarer til elbilbatterier som dagens, det viser en ny rapport fra SAE*. Kobolt, nikkel og litiumoksid er i økende grad mangelvare.

Kongo er hovedleverandør av kobolt, og der tar de ikke særlig hensyn til barnearbeid og forurensing, selv om de kinesiske gruveeierne har gjort forbedringer, etter tungt press.

Den eneste holdbare metoden å skaffe råstoffet på, før de smartere faststoffbatteriene kommer for fullt – er å samle inn og gjenbruke batterier. Dette er en gedigen utfordring, fordi omløpsmengden i dag er for liten til å gi renovert materiale nok til morgendagens stigende behov. Og gapet øker.

Gjenbruk

Batteripakkene må samles inn fra skrotede elbiler, demonteres under sikre forhold – de er brannfarlige (de er farlig gods) om de håndteres feil – og sendes til anlegg med utstyr og mannskap for storskala gjenvinning av litium og anoder.

Der demonteres alt, og battericellene behandles i syrebad der innholdet oppløses og kjemisk trekkes ut. President Bidens initiativ Inflation Reduction Act hjelper godt, loven støtter selskap som vil gjenbruke. Så får vi håpe at et republikansk flertall i Representantenes Hus ikke reverserer ordningen, som de verste av dem kaller sosialistisk…

Gjenbruk av dagens batteripakker krever store operasjoner i enorme anlegg – i forlengelsen av dagens bilhuggerier – med spesialutstyr og fagfolk for å ta vare på innholdet av litium, kobolt og nikkel; dette blir raskt mangelvare. (Foto: Kia)

Faststoffbatterier

Så lenge verden bruker dagens batterivariant vil problemene bestå, og øke i intensitet. Det er for lite tilgjengelig kobolt, nikkel og litium for hundre tusen nye elbiler eller mer hvert år. Dels fordi gruvene styres av Kina, dels fordi Putin ødelegger økonomi og handelsruter ved sin kyniske aggresjon mot Ukraina, og fordi gjenbruk er teknisk og økonomisk utfordrende.

Rapporten er omfattende og konkluderer med at veien til trygg batteriforsyning er lang, kronglete og usikker. Det kan tenkes at elbilbransjen må legges radikalt om, og at utviklingen av faststoffbatterier må akselereres. Det er kanskje akkurat dette som skal til for å gi oss de langt smartere og sikrere fremtidsbatteriene, der keramiske materialer og fast (dopet) plast gjør hovedjobben.

Få opp farten

Så den store elbilutviklingen, som skulle bli miljøets redning, blir satt på vent på grunn av Kina, Putin og bilfabrikkenes stadige nøling med å lage gode gjenbruksordninger – og å få opp farten i utviklingen av faststoffenhetene.

*SAE: Society of Automotive Engineers

Les også: Elbil – vinterlading: Dette bør du vite

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com