Husk forsikringen: Kan bli dyrt å kjøre for langt!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

Husk forsikringen

Vi kan vel alle ”sove litt i timen” innimellom, men litt overraskende var det likevel når If melder om rundt 20 000 norske bilister som kjører lenger enn avtalt årlig kjørelengde! Dette kan bli dyrt: Hvis det skjer et uhell, og du har overkjørt avtalt kjørelengde, vil du kunne få avkorting av forsikringsoppgjøret – og en skade kan dermed bli unødvendig dyr fordi du må betale mye mer enn bare vanlig egenandel!

Det er dessverre ingen andre å skylde på heller – det er helt og holdent ditt eget ansvar å passe på at kjørelengden pr. år er innenfor det som er avtalt med forsikringsselskapet, og som står i forsikringsbeviset ditt. Her kan du også se hvor langt du maksimalt kan kjøre innen en gitt dato.

Det burde være en enkel sak å ha god oversikt over dette. En liten huskelapp sammen med vognkortet kan gjøre susen – og i dag har jo veldig mange også i min generasjon en mobiltelefon med notatmulighet og varsling.

Det kan være stor forskjell på forsikringspremien fra for eksempel 8000 til 16 000 kilometer pr. år. Grunnen til dette er vel åpenbar for alle: Jo lenger du kjører, jo større blir risikoen for å bli innblandet i uhell.

Forsikringsselskapene regner for tiden 12 000 kilometer som en fornuftig årlig kjørelengde ved bykjøring, eller i alt vesentlig kjøring innenfor et begrenset område. For vanlig familiekjøring, medregnet ærender, turer og ferier er 16 000 kilometer normalt.

Husk også å ta høyde for endret bilbruk, eventuelt uforutsette lange turer. Tur-retur Bergen – Trondheim utgjør for eksempel alene mer enn ti prosent av en årlig kjørelengde på 12 000 kilometer.

Også andre faktorer kan påvirke din årlige kjørelengde. Det viktigste er uansett at du melder fra til forsikringsselskapet ditt uten unødig utsettelse dersom du ser at årlig kjørelengde overstiges!

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com