Omlakkering: Lakk i vann krever mer

Beyond100 update - 3
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

Om du synes omlakkering er dyrt bør du lese dette. Det samme gjelder om du vil ha en dyr bil med ekstra vekt på lakkens kvalitet – og utseende. Som Bentley og de der…

Bildet øverst: Tenk at lakken du ser her er en miks av noe som er en slags olje, og rent vann! Etter avfetting, fosfatering og dypping i lakkbad med grunning blir visstnok denne lekre skapelsen påført åtte lag vannbasert lakk og to lag klarlakk, det ene tøffere enn det andre. (Foto: Bentley

Av Stein Bekkevold

Vannløste lakker (WBP, Water Borne Paint) er mer påførings-følsomme enn de løsemiddelbaserte, på grunn av mindre organiske løsemidler (som binder urenheter) – mindre på grunn av VOC-lovgivningen (om løsemidler) som sier hva du kan bruke – og slippe ut. VOC-lovene sier at WBP er i lakkgruppen under 420 gram per liter, snillere enn vanlig lakk som har ca. 800 g/l. Det reelle VOC-innholdet i WBP ligger nå ifølge Akzo Nobel på 100 til 200 gram/liter.

Derfor

For å sikre god påføring trengs 100 % renslighet – også i trykkluftsystemet – og avionisert vann som reduksjonsmiddel. Det tredje viktige punktet er garantert feilfri rengjøring/avfetting av det som skal lakkeres.

Med vann i lakken er det også viktig å holde temperaturen godt over frysepunktet – ellers vil jo lakkeringen mislykkes. Rent vann er flott, det dumme er at det fryser …

Akryl

Kjemien i WBP er ofte basert på akrylplast med bindemiddel og diverse tilsettinger (som avskummende kjemikalier) og ekstremt viktige saker som lar oljeliknende lakk løses i vann, surfaktanter*. Ellers blir jo – som vi lærte i barneskolen – olje i vann bare noe uløselig tull.

Vanligvis brukes enkomponent grunnlakk (1K), men noen velger to-komponent (2K) for å få et mer robust resultat – men de kan bare sprøyte et par timer før lakken tørker.

Avhengig av produsent og produktlinje, kan bearbeiding av viskositeten – for å justere inn lakken til brukstemperatur/fuktighet og jobbstørrelse/farge – fullføres med avionisert vann, med tilsettingsstoffer, eller med innebygde produktfunksjoner. Og det vil si et stort utvalg ulike bindemidler og tilsetninger. Kjemisk vitenskap i praksis.

Lakkeringen

skiller seg ikke vesentlig fra tidligere; begge typer trenger flere lag med flash-off mellom strøkene, for å bygge ønsket resultat. Påføring av standard lakk er enkelt; den legges lag på lag til alt er jevnt.

Angående metallisk lakk og perlemor kan påføringen være ulik – avhengig av gitte retningslinjer og produktegenskaper; direkte overføring av metoden fra én produsent/produktlinje til en annen kan gi endringer i nyanse – og kan være mer krevende å påføre, noe som også kan gi ulikt resultat i evne til refleksjon. Her teller erfaring!

Etter full avlufting

En klar forskjell mellom typene, er hvordan fargesjiktet ser ut før avdampingen; fordi WBP jo bærer vann kan utseendet være ulikt det du får med tidligere lakktyper med den tidens løsemidler, noe som fort kan gjøre utøveren usikker på resultatet særlig om han/hun er fersk i faget – og den nye metoden kanskje ikke forstås fullt ut. Og WBPs dekkevne kan du bare se i helhet etter full avlufting til våt/matt overflate.

Enormt imponerende

Med WBP er det ingen fare for aggressive angrep mot filleren – men, som også tilfellet er med eldre lakktyper, kan jobben påvirke farge-effekten om du ikke sørger for full avdamping før påføring av klarlakk. Dette vet enhver seriøs lakkerer. Og dette gjør at vannbasert lakk må ha mer tid i tørkeboksen – og koster mer …

Det er nemlig ikke enkelt å lage en glatt og fin løsning basert på rent vann og noe som minner om matolje; da må vannet som nevnt gis riktig polaritet – med noe som styrer overflatespenningen. Altså snodige surfaktanter… Og den kjemitekniske forskningen fortsetter for fullt, for å utvikle enda bedre vannbaserte system med enda bedre og solidere slutt-resultat. Vi har kikket på den og den er enormt imponerende! Mer senere!

Erfaring teller!

Angående sprøytepistoler er det innlysende viktig å bruke slike som gir enkel, uproblematisk og jevn sprøyting med god fargematch. Ulike lakkprodusenter gir ulike anbefalinger, i tillegg har lakkerere personlige ønsker, og må dessuten følge lokale regler. Det er null poeng i å gi altfor strenge og spesifikke styringer for oppsettet – det som fungerer best er hvordan drevne operatører ser saken. Så da vet vi det. Erfarne folk er best, også her…

*Surfaktanter er spesielle kjemiske emner som styrer overflate-spenningen i væsker, mellom gass og væske, eller overgangs-spenningen mellom væske og fast stoff.

Hovedkilde: Fagspesialist dr. Laura Lipas hos AkzoNobel. Hun og teamet forsker intenst videre på stadig smartere kombinasjoner av plast og vann, og det samme gjør forskerne hos 4-5 andre produsenter.

Les også: Strøm er mystisk!

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com