Problemer med motorblokken – og løsninger på dem

Pouring synthetic motor oil in diesel engine.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

(Sponset innlegg)

Motorblokken er en svært kritisk bilkomponent, som omslutter sylindrene, stemplene og ulike interne motordeler. Den huser ikke bare forbrenningsprosessen som genererer kraft, men gir også strukturell integritet, varmekontroll og en passasje for kjølevæske og smøremidler. Vi skal nå diskutere typiske problemer som kan oppstå med motorblokken og komme med noen mulige løsninger.

Bildet øverst: Riktig og nok olje er viktig for å holde motoren frisk (ill.foto). Foto: iStock

Vanlige motorblokkproblemer

Til tross for at motorblokker er veldig hardføre, er de ikke immune mot noen av følgende vanlige problemer som kan påvirke ytelsen og påliteligheten:

Sprekker: Overoppheting eller hurtige endringer i temperatur kan føre til at motorblokken rett og slett sprekker. Sprekker kan føre til lekkasje av kjølevæske, redusert motoreffektivitet og i verste fall motorsvikt hvis man ignorerer sprekkene.

Sylinderslitasje: Mellom stemplene og sylinderveggene er det en konstant friksjon som over tid kan forårsake gradvis. En alvorlig grad av slitasje kan resultere i redusert kompresjon, økt oljeforbruk og en reduksjon i motorkraft.

Problemer med topplokket: Topplokket er plassert på toppen av motorblokken og rommer blant annet ventiler og tennplugger. Problemer med topplokket, der skadede ventiler er blant de vanligste, kan føre til dårlig forbrenning og tap av motorkraft

Korrosjon: Eksponering for vær og vind samt kjemikalier vil over tid forårsake korrosjon og svekke motorblokkens strukturelle integritet.

På nettstedet  topbildeler.co.no finner du generell informasjon om motorblokken.

Årsaker til motorblokkproblemer

Motorblokkproblemer kan skyldes en rekke ulike årsaker. Ignorering av rutinemessig vedlikehold, som for eksempel bytting av olje og kjølevæske, kan føre til problemer som oljeforurensning og korrosjon. Overoppheting er en annen vanlig årsak. Et feilfungerende kjølesystem eller et lavt nivå av kjølevæske kan resultere i at motorblokken blir for varm og begynner å vrenge seg eller får sprekker. Dette er skader som fort kan bli kostbare å reparere.

Hvordan motorens kjølesystem påvirker motorens drift ble beskrevet av auto-utrustning.no.

Hvordan sjåføren behandler bilen på veien har også en innvirkning. Kontinuerlig kjøring i høye hastigheter er ikke bra i det hele tatt da den overdrevne belastningen på motorblokken kan føre til økt slitasje og mulige uopprettelige skader. Derfor er det viktig å behandle bilen pent under kjøring og «presse den» i minst mulig grad.

Løsninger på motorblokkproblemer

Adressering av motorblokkproblemer krever iverksetting av riktige løsninger til riktig tid om man ønsker å opprettholde bilens ytelse. Små sprekker i motorblokken kan i de fleste tilfeller repareres med sveising eller påføring av fugemasse, mens større skader kan kreve fullstendig utskifting. Sylinderslitasje kan fjernes ved å bytte ut stempelringer, sylindre eller utføre overhalinger. Felles for alle disse løsningene er at de må utføres av en kvalifisert mekaniker, og er altså ikke noe bileiere uten den nødvendige kunnskapen bør begi seg ut på.

Korrosjon er en av bilens verste fiender og må stanses så raskt som mulig for å forhindre at den sprer seg. Rustforebyggende tiltak er derfor helt avgjørende for å hindre forekomsten av fremtidig korrosjon. Når korrosjonen først har fått fotfeste, er den ofte vanskelig å bli kvitt, og avhengig av alvorlighetsgraden, kan den føre til betydelige skader på materialer og strukturer.

Slik forebygger man motorblokkproblemer

For å forhindre motorblokkproblemer og opprettholde bilens ytelse, er det viktig med forebyggende tiltak og alltid følge bilprodusentens serviceanvisninger. Rutinemessig vedlikehold, som oljeskift til riktig tid og grundige inspeksjoner av samtlige motordeler, kan identifisere mulige problemer før de utvikler seg til å bli av en mer omfattende art.

Utover service og vedlikehold kan også bilføreren bidra med sitt for å forhindre motorblokkproblemer. Forsiktig akselerasjon, bremsing og kjøring generelt vil redusere belastningen på motorkomponentene. Det kan også være lurt å holde et øye med temperaturmåleren på dashbordet. Hurtige temperaturøkninger kan være tegn på et problem. Hvis man da reagerer raskt og får bilen sjekket på et bilverksted, kan man forhindre ytterlige skade på motorblokken.

Konklusjon

Motorblokken er en kritisk bestanddel for bilens ytelse. Tiltakene som iverksettes for å forhindre og adressere mulige problemer har en direkte innvirkning på levetiden og påliteligheten. Derfor kan vi ikke få understrekt nok viktigheten av regelmessig service, det å følge produsentens anbefalinger og praktisere kjørevaner av den forsiktige typen for å opprettholde motorblokkens helse og funksjon. Godt vedlikehold, best mulig smøring og rustforebygging er det som må til for å beskytte motorblokken mot slitasje og skade slik at den kan fortsette å yte sitt beste i flere kilometer fremover.

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com