«Søringene» føler seg mest utrygge i trafikken

Trafikk
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

Folk i Sør-Norge er de som føler seg mest utrygge i trafikken på grunn av sine medtrafikanters atferd. Det viser en undersøkelse som InFact har gjennomført for Continental. Tryggest er det Oslo-folk som føler seg.

Langt igjen

Tankevekkende nok svarte mer enn halvparten av de spurte (55 prosent) at de av og til føler seg utrygge på grunn av medtrafikanters kjøring.

– En så høy andel er ikke noe godt tegn, mener produktsjef i Continental, Knut Knudsen. Han forteller at Continental har «Vision Zero» som mål. Dette tilsvarer den norske null-visjonen – ingen drepte og ingen hardt skadde i trafikken.

– Det er en lang vei å gå dit, men vi mener målet er realistisk. Bilene blir mer og mer avanserte, noe som er en forutsetning for å nå et slikt mål. Når bilene etter hvert i større grad kjører selv, vil også det meste av den risikoatferden som gjør andre bilister utrygge forsvinne, legger han til.

Mest utrygge

Det er altså folk i Sør-Norge som i størst grad melder at de ofte føler seg utrygge på grunn av medtrafikanters kjøring. Under 10 prosent svarer nei på dette spørsmålet – og mer enn 60 prosent sier at de ofte eller av og til føler seg utrygge på grunn av medtrafikanters kjøring.

Tryggest i Oslo

I Oslo føler folk seg tryggest. Her svarer 18 prosent nei på det samme spørsmålet, mens i overkant av 50 prosent svarer ofte eller av og til.

Knudsen tror disse forskjellene kan ha sammenheng med flere ting:

– De som kjører mye i Oslo er kanskje i større grad vant til mer trafikk, og det kan definitivt påvirke. Men det er også mindre rom for risikokjøring i Oslo – både på grunn av veiene og den store trafikken. På mindre veier er det en del som tar store sjanser ved forbikjøringer og lignende som kan gjøre andre utrygge, men den problematikken finnes nærmest ikke i Oslo, sier Knudsen.

Sjåføren viktigst

Han oppfordrer alle til å ta hensyn til hverandre i trafikken, og å lære seg hvordan systemene i bilen fungerer.

– Hvis du er trygg på hva de ulike signalene betyr, vil sjansen for at du reagerer feil eller blir stresset reduseres vesentlig. De er der for å hjelpe, og det kan de gjøre i mange situasjoner. Likevel er det fortsatt du som sjåfør som må gjøre størstedelen av jobben, og det inkluderer smidighet og kommunikasjon med andre trafikanter. Da vil alle føle seg tryggere og vi kan ta et skritt videre på veien mot null ulykker, avslutter han.

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com