Kan virkelig dataspill gjøre bilturen tryggere?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

kjor-sikrere-med-spill

Jeg er vant til å tenke at man må unngå alle distraksjoner når man kjører bil. Derfor spisser jeg ører når Continental mener at i fremtiden kan spilling mens man kjører gjøre turen tryggere!

Om det har vært turer til jobb, familiebesøk eller ferie, har bilen i alle år vært et rent transportmiddel. Men i årene som kommer vil den utvikle seg til også å bli et oppholdsrom, noe som vil by på nye utfordringer – både for bransjen og bilførerne.

Kan sjåføren av en selvkjørende bil bruke tiden på andre aktiviteter som lesing, spising og spill mens bilen tar seg av kjøringen? Kan dataspill bli brukt til å øke sikkerheten i fremtidens biler? Det er noen av spørsmålene som er tatt opp av Alexander Klotz, sjef for forskning og utvikling hos det internasjonale teknologiselskapet Continental.

– Gamescom er en ideell plattform for å etablere et samarbeid mellom spill- og bilindustrien. Sammen kan vi jobbe for at spill ikke vil være forbudt i bil, men heller et fundamentalt og viktig aspekt innen førerunderholdning, sier han.

Av naturlige årsaker er spilling mens man kjører bil strengt forbudt i dag. Føreren er nødt til å håndtere bilen, og alle potensielle farer, helt på egen hånd.

Om ikke lenge vil man imidlertid ha biler som kan kjøre helt selv over lengre strekninger, og da kan plutselig spill bli mer relevant for bilindustrien.

Continental mener det er to viktige faktorer som vil påvirke om selvkjørende biler blir en suksess: De må utvikles på en måte som gjør at førerne kan få tillit til teknologien og hva den kan utrette.

Det er også viktig at de blir tatt i bruk av mange, og at brukerne ser nytteverdien i bilene. For å få til dette er det viktig å utvikle oppgaver for sjåføren – selv om vedkommende ikke styrer bilen direkte.

– Selvkjørende biler vil bli vanlig, men dette er ikke noe som kommer til å skje over natten. Dette er teknologi som vil bli introdusert gradvis, og i løpet av disse stegene vil spill kunne være en viktig faktor i samspillet mellom menneske og maskin.

Vi ser på spill som et aktivt element som kan bidra til at sjåføren ikke bruker annen elektronikk. Det viktige er at vi kan holde på sjåførens fokus over lengre tid, samtidig som kravene til aktiv kjøring avtar, sier Klotz.

Av sikkerhetsgrunner er muligheten til å ta over styringen og ha oversikt over situasjonen bilen befinner seg i ekstremt viktig for utviklingen av selvkjørende biler. Dette gjelder spesielt i bilene som vil komme det nærmeste tiåret, og det er i denne fasen spill blir en veldig viktig ingrediens og sikkerhetsfaktor, mener han.

Ved å holde førerens oppmerksomhet rettet mot bilens egne systemer kan spillene sørge for at sjåføren får tatt over styringen raskere dersom en kritisk situasjon skulle oppstå. Da vil spillet avbrytes, og føreren vil varsles om hva som skjer ved hjelp av bilens egne systemer.

Det finnes en rekke muligheter for å integrere spill i biler – eksempelvis også å integrere det helt med bilens systemer. Da kan spillet samtidig overvåke sjåførens tilstand, og tilpasse spillet dersom vedkommende eksempelvis blir trett.

Et viktig grunnleggende poeng er å gjøre bilens interiør mer attraktivt enn telefoner og nettbrett. Det er kun når føreren følger godt med på bilen at det kan oppstå en virkelig dialog mellom menneske og maskin – en dialog som igjen vil øke sikkerheten for alle på veien, sier Klotz.

  • Arkiv

  • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com