Nå blir Trondheimsturen på riksvei 3 kortere (og sikrere)

Skjermbilde 2020-08-01 kl. 11.33.37
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Tips en venn

Trondheimsturen blir nå både kortere, hyggeligere og sikrere for alle som helst velger riksvei 3 gjennom Østerdalen. 30. juli åpnet nemlig den nye motorveien mellom Løten og Elverum. Veianlegget omfatter 27 kilometer ny vei på riksvei 3 og 25 mellom Ommangsvollen i Løten og Svingen og Basthjørnet i Elverum. I tillegg er det bygd 7 kilometer gang- og sykkelveier og ny kontrollstasjon.

Dermed var den nye veien åpnet tre måneder tidligere enn planlagt – og ikke nok med det, den kostet også 1,4 milliarder mindre enn antatt.

– Veien har landets korteste byggetid. Opprinnelig skulle den åpne 1. november i år, men nå ble den åpnet etter en byggetid på bare 26 måneder, tre måneder før tiden. Prislappen er på 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold i 20 år fremover. Dette er hele 1,4 milliarder lavere enn antatt, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Utbyggingen er en viktig styrking av riksvei 3 mellom Oslo og Trondheim, og Østerdalen blir dermed et enda bedre alternativ for Trondheimsturen for mange. Utbyggingen er også med på å styrke Hamar og Elverum som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Mer forutsigbarhet

Fartsgrensen på strekningen økes fra 70 til 90 km/t og 110 km/t. Firefelts vei mellom Brenneriroa og Åkroken, og to- og trefelts vei ellers, gir en mer forutsigbar fremkommelighet.

90 prosent av tungtrafikken mellom Oslo og Trondheim går gjennom riksvei 3 i Østerdalen.

Kjøretiden på Trondheimsturen blir med den nye veien redusert med rundt 6 minutter, men langt viktigere er den økte sikkerheten en ny og moderne vei gir.

I tillegg blir det et bedre bomiljø langs dagens vei, og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

OPS-prosjekt

Prosjektet er den største veikontrakten i Norge noensinne – og gjennomføres som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid).

Vegvesenet som byggherre har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS som er byggherrens representant, og som igjen har hatt Skanska Norge som hovedentreprenør.  Avtalen innebærer at Hedmarksvegen/ Skanska skal stå for drift og vedlikehold av veianlegget i de neste 20 årene.

Prisbelønnet prosjekt

Riksvei 3/25-prosjektet er det første i Norge som har oppnådd “Whole Team Award Excelent” i klima- og miljøsertifiseringen CEEQUAL.

Prosjektet ble tildelt prisen “Partnership Awards Europe 2019” som “Best Transport Project” – og dermed anerkjent som det beste samarbeidsprosjektet mellom offentlig og privat sektor i Europa.

Fakta om prosjektet

Nye riksvei 3/25 omfatter 17 km 4-felts vei og 10 km 2-felts vei med midtrekkverk mellom Løten og Elverum.

Det er også bygget en ny Ånestad kontrollstasjon.

Anleggsstart var 5. juni 2018. Offisiell åpning 30. juli 2020 – tre måneder før planlagt ferdigstillelse 1. november.

Kostnaden er 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold av veien i 20 år. Dette er 1,4 milliarder lavere enn antatt.

 • 16,2 km firefelts vei med midtdeler
 • 10,4 km 2/3 felts vei med midtdeler
 • 3 planskilte kryss
 • 2 rundkjøringer
 • 2 T-kryss
 • 7,1 km ny gang- og sykkelvei
 • 10 bruer
 • 18 over- og underganger
 • 2 viltoverganger

Les også: Tryggere trafikk

 • Arkiv

 • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com