Nå blir Trondheimsturen på riksvei 3 kortere (og sikrere)

Skjermbilde 2020-08-01 kl. 11.33.37
Facebook
Twitter
LinkedIn
Tips en venn

Trondheimsturen blir nå både kortere, hyggeligere og sikrere for alle som helst velger riksvei 3 gjennom Østerdalen. 30. juli åpnet nemlig den nye motorveien mellom Løten og Elverum. Veianlegget omfatter 27 kilometer ny vei på riksvei 3 og 25 mellom Ommangsvollen i Løten og Svingen og Basthjørnet i Elverum. I tillegg er det bygd 7 kilometer gang- og sykkelveier og ny kontrollstasjon.

Dermed var den nye veien åpnet tre måneder tidligere enn planlagt – og ikke nok med det, den kostet også 1,4 milliarder mindre enn antatt.

– Veien har landets korteste byggetid. Opprinnelig skulle den åpne 1. november i år, men nå ble den åpnet etter en byggetid på bare 26 måneder, tre måneder før tiden. Prislappen er på 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold i 20 år fremover. Dette er hele 1,4 milliarder lavere enn antatt, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Utbyggingen er en viktig styrking av riksvei 3 mellom Oslo og Trondheim, og Østerdalen blir dermed et enda bedre alternativ for Trondheimsturen for mange. Utbyggingen er også med på å styrke Hamar og Elverum som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Mer forutsigbarhet

Fartsgrensen på strekningen økes fra 70 til 90 km/t og 110 km/t. Firefelts vei mellom Brenneriroa og Åkroken, og to- og trefelts vei ellers, gir en mer forutsigbar fremkommelighet.

90 prosent av tungtrafikken mellom Oslo og Trondheim går gjennom riksvei 3 i Østerdalen.

Kjøretiden på Trondheimsturen blir med den nye veien redusert med rundt 6 minutter, men langt viktigere er den økte sikkerheten en ny og moderne vei gir.

I tillegg blir det et bedre bomiljø langs dagens vei, og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

OPS-prosjekt

Prosjektet er den største veikontrakten i Norge noensinne – og gjennomføres som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid).

Vegvesenet som byggherre har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS som er byggherrens representant, og som igjen har hatt Skanska Norge som hovedentreprenør.  Avtalen innebærer at Hedmarksvegen/ Skanska skal stå for drift og vedlikehold av veianlegget i de neste 20 årene.

Prisbelønnet prosjekt

Riksvei 3/25-prosjektet er det første i Norge som har oppnådd “Whole Team Award Excelent” i klima- og miljøsertifiseringen CEEQUAL.

Prosjektet ble tildelt prisen “Partnership Awards Europe 2019” som “Best Transport Project” – og dermed anerkjent som det beste samarbeidsprosjektet mellom offentlig og privat sektor i Europa.

Fakta om prosjektet

Nye riksvei 3/25 omfatter 17 km 4-felts vei og 10 km 2-felts vei med midtrekkverk mellom Løten og Elverum.

Det er også bygget en ny Ånestad kontrollstasjon.

Anleggsstart var 5. juni 2018. Offisiell åpning 30. juli 2020 – tre måneder før planlagt ferdigstillelse 1. november.

Kostnaden er 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold av veien i 20 år. Dette er 1,4 milliarder lavere enn antatt.

 • 16,2 km firefelts vei med midtdeler
 • 10,4 km 2/3 felts vei med midtdeler
 • 3 planskilte kryss
 • 2 rundkjøringer
 • 2 T-kryss
 • 7,1 km ny gang- og sykkelvei
 • 10 bruer
 • 18 over- og underganger
 • 2 viltoverganger

Les også: Tryggere trafikk

 • Arkiv

 • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com